Yên Bái: Đại hội đại biểu Hiệp hội Vận tải ô tô khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Yên Bái: Đại hội đại biểu Hiệp hội Vận tải ô tô khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

19:47 - 28/09/2022

Ngày 27/9, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề: “Đổi mới – Đoàn kết – Hợp tác – Phát triển”.

Toàn cảnh đại hội

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái hiện có 18 thành viên. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái tiếp tục có bước đổi mới trong nội dung, phương thức họat động; các hội viên hiệp hội luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm các quy định trong kinh doanh, vận tải bằng ô tô.

Hiệp hội cũng luôn chỉ đạo các hội thành viên trực thuộc nghiêm túc áp dụng các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế tai nạn giao thông như tuyên truyền lái xe không được sử dụng rượu bia, các chất kích thích khi điều khiển các phương tiện giao thông; tăng cường công tác giám sát phương tiện bằng thiết bị giám sát hành trình tại các đơn vị kinh doanh vận tải; kiểm tra kỹ thuật và thủ tục phương tiện trước khi đưa phương tiện ra hoạt động sản xuất kinh doanh….

Bên cạnh đó, công tác tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào các văn kiện của Đảng, Chính phủ và địa phương cũng được hiệp hội triển khai thực hiện. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giá xăng dầu tăng cao nhưng các hội viên vẫn giữ vững thị trường, vận chuyển trên 2.000 lượt đồng bào từ các tỉnh miền nam về quê hương và chuyển tải đồng bào từ các tỉnh có dịch đi qua Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu,….  

Ban chấp hành mới Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái đã bầu 9 đồng chí tham gia BCH; bầu cử 3 đồng chí trong BTV, Ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Điển, phó giám đốc Công ty vận tải thủy bộ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2022 -2027, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các hội viên; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, làm tốt công tác phát triển hội viên tại các huyện thị trong tỉnh; Nâng cao năng lực của Hiệp hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội thành viên, phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội với các hội thành viên.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tư vấn, cung cấp kịp thời các thông tin, các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhất là công tác chuyển đổi số theo chủ trương của Đảng và Chính phủ liên quan đến hoạt động vận tải. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thành viên trong lĩnh vực kinh doanh, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, giúp nhau cùng phát triển./.

Thu 

Nguồn: Yên Bái: Đại hội đại biểu Hiệp hội Vận tải ô tô khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (opensky.com.vn)