Xây dựng “Thế trận Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xây dựng “Thế trận Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

16:14 - 09/09/2023

Ngày 8 – 9, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức Hội nghị  sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố, Chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các ban Đảng, Cấp uỷ chính quyền, Lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố.

Qua 5 năm, với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn Thành phố; Đảng ủy BĐBP Thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 34-CTr/TU về thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Thông tri số 11 về lãnh đạo công tác Biên phòng, xây dựng Bộ đội Biên phòng Thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1133 về thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 34 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị. Đảng ủy BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa, xây dựng Kế hoạch số 622 về thực hiện Nghị quyết số 33 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP Thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung lãnh đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.Thường xuyên đổi mới phương thức, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi, thường xuyên bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp tố chức sinh hoạt đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp được nâng lên, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công cá nhân phụ trách, nội bộ đoàn kết thống nhất. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đúng theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biên giới quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia luôn được tăng cường và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, biển đảo”, Đề án “Tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật”; tổ chức “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” hàng năm; chuyên mục "Biên cương, hải đảo", "Vì chủ quyền an ninh biên giới" ; các Hội thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, hệ thống pano, áp phích, tổ chức sân khấu hóa trong các trường học, khu đông dân cư; tuyên truyền thông qua các chương trình hoạt động của các tổ chức quần chúng, tuyên truyền nhỏ lẻqua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trongvề nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành uỷ viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận Thành uỷ trao tặng bằng khen của UBND Thành phố cho 10 tập thể.

Mặt khác, việc xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng cũng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thông qua thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân"; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; phân công cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy địa phương và cán bộ Đồn Biên phòng tham gia phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển; qua đó đã tích cực tham mưu cho địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới như phong trào“Hướng về biên giới, biển đảo”,Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, Chương trình “Nước sạch vùng biên”, mô hình “Nâng bước em tới trường”,“Lớp học tình thương”, “Phòng vi tính cộng đồng”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Lớp dạy nghề cho dân”, “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng”…

Ngoài ra, Các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng Cảnh sát biển, Công an, Quân sự tổ chức hơn 18 nghìn lượt tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh công tác đấu tranh, tố giác tội phạm ở tuyến cảng và khu vực biển giới biển đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập được 16 tổ "Tàu thuyền tự quản an toàn", 23 tổ "Tự quản an ninh trật tự", 05 "Bến đò tự quản an toàn”; phân công 46 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 210 hộ gia đình. Lực lượng biên phòng thành phố đã phát hiện, xử phạt gần 1500 vụ với hơn 2400 đối tượng gian lận thương mại, ma tuý, buôn lậu với tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng tịch thu tang vật trị giá trên 35 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP Thành phố đã bày tỏ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, các sở, ban ngành Thành phố và sự tin yêu, đùm bọc của các tầng lớp nhân dân Thành phố.

 Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33 về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia trong BĐBP Thành phố đã đạt được những kết quả nhất định. Chủ quyền biên giới quốc gia trên biển được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào mục tiêu “3 giảm” của Thành phố, công tác quản lý, xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đối số đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào công cuộc hội nhập và phát triển của Thành phố.

Trong thời gian tới Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP Thành phố cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, trên cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng BĐBP là nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND TP.HCM đã trao tặng bằng cho 10 tập thể, 11 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 33 -NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Tạ Tùng - Lương Kiểm