Tổ chuyên đề Xung kích hưởng ứng Phong trào Thanh niên CAND học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2023 - 2028

Tổ chuyên đề Xung kích hưởng ứng Phong trào Thanh niên CAND học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2023 - 2028

10:02 - 14/11/2023

Chi Đoàn Trạm CSGT Tân Túc đã xây dựng và thực hiện Công trình thanh niên "Tiên phong nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn" hưởng ứng Phong trào Thanh niên CAND học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2023 - 2028.

Với trọng tâm, trọng điểm: tổng kiểm tra, kiểm soát về nồng độ cồn, ma túy đối với xe khách, xe container trên địa bàn phụ trách.

Tối ngày 12/11/2023, tại giao lộ Bình Thuận Chợ Đệm - Tân Túc, Chi Đoàn Trạm CSGT Tân Túc đã triển khai lực lượng đoàn viên thanh niên thực hiện chuyên đề kiểm tra về nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế, tập trung kiểm tra đối với xe khách, xe container.

Một số hình ảnh hoạt động Công trình thanh niên của Chi Đoàn Trạm CSGT Tân Túc tổng kiểm tra, kiểm soát về nồng độ cồn, ma túy đối với xe khách, xe container trên địa bàn phụ trách:

Kết quả: qua kiểm tra ngẫu nhiên 20 xe khách, 8 xe container, các lái xe đều chấp hành nghiêm chỉnh. Không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Tạ Tùng - ( Tuổi trẻ CA TP HCM)