Tìm giải pháp tháo gỡ nút thắt, tạo đà cho vùng Tây Nguyên phát triển

Tìm giải pháp tháo gỡ nút thắt, tạo đà cho vùng Tây Nguyên phát triển

14:41 - 29/02/2024

Tây Nguyên là vùng giàu tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, giữ vai trò tâm điểm của kết nối Đông-Tây; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 29/2, tại Gia Lai, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây nguyên; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên đồng chỉ trì Hội nghị Phát triển Kinh tế-Xã hội gắn với Bảo vệ An ninh, Quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông) và 9 tỉnh phụ cận (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước).

Trong buổi sáng, các đại biểu sẽ tập trung phân tích, thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, vướng mắc nhằm đề ra các giải pháp tháo gỡ những nút thắt, tạo đà cho Tây Nguyên phát triển theo Đề án của Chính phủ.

Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng có diện tích khoảng 54.500km2, chiếm 1/6 diện tích cả nước; lớn thứ 3 trong 6 vùng kinh tế-xã hội; nằm ở điểm giao biên giới ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, tiếp giáp các vùng Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Sự ổn định và phát triển bền vững của Tây Nguyên có ý nghĩa tích cực và sâu rộng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước.

Tây Nguyên là vùng giàu tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên trong phát triển, giữ vai trò tâm điểm của kết nối Đông-Tây; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh đối với cả nước; là vùng dự trữ chiến lược cho phát triển bền vững của quốc gia...

Chính vì vậy, ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên Trần Lưu Quang, những năm qua, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, các tỉnh Tây Nguyên, sự tham gia tích cực của nhân dân, kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên có bước phát triển tích cực; giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân được củng cố; an ninh, trật tự được đảm bảo. Tuy nhiên, phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế của vùng.

Để phát triển bền vững Tây Nguyên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng theo đúng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ban hành Đề án Phát triển Kinh tế-Xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Đảng và Nhà nước cũng ban hành nhiều nghị quyết, kết luận nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt, thực hiện cho được các quan điểm chỉ đạo; tập trung mọi biện pháp, nguồn lực, nỗ lực triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp mới, đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong Đề án Phát triển Kinh tế-Xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên với tinh thần “Năm quyết liệt."

Đại tướng Tô Lâm đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần đề cao trách nhiệm trong nắm bắt, phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên huy động sức mạnh tổng lực thực hiện Đề án, tận dụng các lợi thế biến thành cơ hội phát triển, tự lực, tự cường vươn lên.

ttxvn_vung tay nguyen 2.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Các cấp ủy, chính quyền các tỉnh phụ cận phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Tây Nguyên trong triển khai Đề án của Chính phủ, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch, hệ thống hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, sinh thái sẵn có, độc đáo của Tây Nguyên.

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng rằng với lịch sử lâu đời, truyền thống anh hùng, bất khuất trong kháng chiến, mạnh mẽ, sáng tạo vươn lên trong đổi mới, tinh thần đoàn kết, một lòng sắt son theo Đảng, theo Bác Hồ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, sớm đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện và bền vững./.

Nguồn: Tìm giải pháp tháo gỡ nút thắt, tạo đà cho vùng Tây Nguyên phát triển | Vietnam+ (VietnamPlus)