THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN HIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI QUÂN NHÂN TẠI BẢO TÀNG QUÂN KHU 7

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN HIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI QUÂN NHÂN TẠI BẢO TÀNG QUÂN KHU 7

13:18 - 26/11/2022

Ngày 25/11/2022, Bảo tàng Quân khu 7 tổ chức Đại hội Hội đồng quân nhân, nhiệm kỳ 2022-2025; Tham dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu  - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Thủ trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Nhà Văn hoá cùng toàn thể các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên Bảo tàng Quân Khu 7.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu  - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HĐQN nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Hội đồng quân nhân (HĐQN) Bảo tàng Quân Khu 7 thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn Hội đồng Quân nhân vững mạnh, đảm bảo đúng, đủ thành phần và duy trì hoạt động hiệu quả. Đề cao dân chủ trong cả 3 mặt công tác quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đoàn kết nội bộ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc Bảo tàng Quân Khu 7 chúc mừng Đại hội và chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ, nhân viên bảo tàng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu  - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Đại hội

Kết quả thực hiện 3 dân chủ, Hội đồng quân nhân Bảo tàng Quân khu luôn tạo môi trường làm việc dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để quân nhân, người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hội đồng quân nhân đề ra nhiều hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng triển khai thực hiện dân chủ cả về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống. Mọi quân nhân, người lao động được tham gia thảo luận đóng góp xây dựng các kế hoạch, chương trình của đơn vị; được thông báo, thông tin kịp thời tình hình nhiệm vụ, công khai dân chủ các chế độ tiêu chuẩn; qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra một số giải pháp để thực hiện hiệu quả hoạt động của HĐQN trong nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí (Chủ tịch và Phó Chủ tịch và Ủy viên); đồng chí Phan Minh Tiến được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Bảo tàng Quân Khu 7 nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu  - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Với tập thể đoàn kết, gắn bó, Hội đồng Quân nhân Bảo tàng Quân Khu 7 nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được trong nhiệm kỳ trước, khắc phục những khuyết điểm và chú trọng nâng cao tính hiệu quả trong việc định hướng phát huy dân chủ để mọi quân nhân, người lao động mạnh dạn nêu ý kiến, có nhiều hiến kế, đưa ra những chủ trương, biện pháp hoạt động hiệu quả, bảo đảm cho mọi quân nhân phát huy tối đa quyền dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Đại hội Hội đồng Quân nhân Bảo tàng Quân Khu 7 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thượng tá Phạm Đức Quang - Phó Giám đốc Bảo tàng Quân Khu 7 phát biểu tại Đại hội

Thiếu tá Lương Hồng Huy - Trưởng BP Sưu tầm, Chủ tịch HĐQN nhiệm kỳ 2020-2022 Bảo tàng Quân Khu 7 phát biểu tại Đại hội

Đại úy Phan Văn Dương- Trưởng BP Trưng bày Bảo tàng Quân Khu 7 phát biểu tại Đại hội

Đại úy QNCN Võ Phương Dung - NV KK,BQ Bảo tàng Quân Khu 7 Tổ trưởng tổ kiểm phiếu tại Đại hội

Trung úy QNCN Huỳnh Yến Nhi – Thư ký Đại hội

Nhân viên Hồ Thị Thùy Linh- NV KK,BQ Bảo tàng Quân Khu 7 tại phát biểu ý kiến tại Đại hội

Nhân viên Trịnh Nhật Uyên – NV Sưu tầm Bảo tàng Quân Khu 7 tại phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại tá Nguyễn Ngọc Điệp – Giám đốc Bảo tàng Quân Khu 7 chúc mừng BCH HĐQN nhiệm kỳ 2022-2025.

TẠ TÙNG - LÊ DUÂN