Tập trung xử lý vướng mắc GPMB cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua Hương Trà

Tập trung xử lý vướng mắc GPMB cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua Hương Trà

16:40 - 29/05/2020

Tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu UBND thị xã Hương Trà quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường GPMB, đặc biệt cao tốc Cam Lộ-La Sơn...

Một đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bang TX Hương Trà còn "lõm" vướng mặt bằng

Ngày 2/4, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu tập trung xử lý vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP Huế và các Sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát và thực hiện nghiêm các trường hợp đã có kết luận thanh tra theo quy định, ưu tiên xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh, GPMB khu vực I di tích Kinh thành Huế, các dự án tạo động lực tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, GPMB trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định; ưu tiên, xử lý kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

UBND các huyện, thị xã, TP Huế tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các chính sách liên quan đến công tác bồi thường, GPMB; lập kế hoạch, tiến độ, xác định mốc thời gian hoàn thành GPMB từng dự án cụ thể. Tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn phía Bắc cầu Tuần, thuộc xã Hương Thọ cũng còn vướng mặt bằng

Đáng chú ý, cũng tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Hương Trà khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường, GPMB, đặc biệt tập trung GPMB dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa bàn để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. UBND huyện Phong Điền đánh giá tổng thể tác động của việc khai thác mỏ đá nguyên liệu nhà máy xi măng Đồng Lâm đến đời sống nhân dân cả ngắn hạn và dài hạn để đề xuất giải pháp thực hiện…

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 26/3, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trương Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà.

Theo báo cáo của địa phương, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận thị xã Hương Trà có tổng chiều dài toàn tuyến gần 25 km, đã bàn giao cho chủ đầu tư được 10km, còn vướng mắc khoảng 15km chưa bàn giao được tại 5 điểm trên tuyến. Tiến độ 5 khu tái định cư tại Hương Trà cũng chậm, chỉ mới có 1 khu tái định cư đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu; 420 ngôi mộ tại các khu vực ảnh hưởng dự án cũng chưa được di dời.

Nguồn tin:https://www.baogiaothong.vn/tap-trung-xu-ly-vuong-mac-gpmb-cao-toc-cam-lo-la-son-doan-qua-huong-tra-d459304.html