MSB công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, các chỉ tiêu quan trọng tăng trưởng tốt

MSB công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, các chỉ tiêu quan trọng tăng trưởng tốt

08:31 - 02/06/2020

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019. Về cơ bản, các số liệu công bố không có sự khác biệt so với báo cáo trước kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính sau kiểm toán, lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng của MSB đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2018. Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 157 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018 và hoàn thành 103% so với kế hoạch đặt ra. Tăng trưởng tín dụng tăng gần 23% đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt gần 90 nghìn tỷ đồng tăng xấp xỉ 25% so với đầu năm và vượt kế hoạch mục tiêu đặt ra. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.287 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2018.

Năm 2019 được coi là một khá thành công của MSB khi các hoạt động kinh doanh lõi đều đạt sự tăng trưởng tốt. Cụ thể ở mảng tín dụng, dự nợ cho vay khách hàng ở thời điểm 31/12/2019 tăng hơn 30% so với năm 2018. Cho vay khách hàng cá nhân đạt hơn tăng 53%, cho vay khách hàng doanh nghiệp ở những địa bàn chủ lực cũng tăng hơn 57%. Hoạt động tín dụng hiệu quả đã đem về hơn 3.000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần cho MSB trong năm 2019. Bên cạnh đó, lợi nhuận của ngân hàng cũng ghi nhận sự đóng góp không nhỏ từ các hoạt động dịch vụ với mức tăng 92% so với năm 2018.

Ngoài những kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh, năm vừa qua MSB cũng cho thấy nhiềm điểm sáng trong việc quản trị chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, thể hiện ở tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,21% năm 2018 xuống còn 1,71% cuối năm 2019. Đồng thời ngân hàng cũng đã nỗ lực giảm 54% quy mô danh mục trái phiếu VAMC và dự kiến sẽ xử lý sạch phần còn lại này trong năm 2020.

Trong năm qua, MSB cũng là 1 trong 9 NHTMCP đầu tiên được NHNN phê duyệt áp dụng trước thời hạn Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II. Kể từ khi áp dụng theo chuẩn mực này, MSB luôn duy trì mức hệ số an toàn vốn cao hơn 9% theo quy định, trong đó kết quả cuối năm 2019, chỉ sổ này của MSB đạt 10.25%.

Bên cạnh những kết quả về mặt kinh doanh, năm 2019 vừa qua cũng là năm ghi nhận những nỗ lực đầu tư phát triển các hoạt động của MSB theo hướng ngày càng hiện đại, an toàn, hiệu quả. Trong năm qua, MSB đã hoàn tất việc chuyển đổi hệ thống nhận diện thương hiệu từ Maritime Bank sang MSB với một diện mạo mới năng động, hiện đại, gần gũi hơn với khách hàng. Ngân hàng cũng tập trung nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phát hành thẻ tín dụng, đầu tư triển khai ứng dụng nâng cao trải nghiệm giao dịch như thanh toán qua QR Code, Samsung Pay, thẻ thanh toán không tiếp xúc, nâng cấp ứng dụng Mobile Banking cho Khách hàng cá nhân…Những giải pháp này không chỉ giúp khách hàng thanh toán nhanh chóng tiện lợi mà còn nâng cao tính an toàn, bảo mật đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi của ngân hàng và các đối tác khi chi tiêu không dùng tiền mặt.

Theo kế hoạch, năm 2020, MSB sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng ứng dụng công nghệ số trong cả hoạt động kinh doanh và quản trị vận hành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ngân hàng hoàn thành nhiều mục tiêu lớn trong giai đoạn 2020-2023 trở thành ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam.

https://baophapluat.vn/kinh-te/msb-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2019-cac-chi-tieu-quan-trong-tang-truong-tot-498876.html

Theo baophapluat.vn