Kế hoạch Hội nghị KHQG

Kế hoạch Hội nghị KHQG "Kết nối các nguồn lực nhằm thu hút cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực công nghệ GTVT" phục vụ triển khai nhiệm vụ 844.NV01.UTT.02-22

16:43 - 09/07/2023

Đường link đăng ký tham dự HNKHQG: https://docs.google.com/forms/d/1IsnItQnO-Sc0hKIFS5Unx7BF9EJ1YibMBzOR9YDhtrI

Thư mời Quý Đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Quốc Gia: https://startup.utt.edu.vn/thu-moi-quy-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-khqg.html