Hội thi “Dân vận khéo” trong Bộ đội Biên phòng Thành phố năm 2023.

Hội thi “Dân vận khéo” trong Bộ đội Biên phòng Thành phố năm 2023.

19:01 - 25/09/2023

Ngày 25 – 9, Bộ đội Biên phòng TP.HCM Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố dự và chỉ đạo Hội thi. Tham gia Hội thi gồm có 6 đội là Cán bộ, chiến sỹ thuộc các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Thành phố; Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các ban ngành, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn biên giới biển

Tại Hội thi, các đội thực hiện 3 nội dung: Thi chào hỏi, giới thiệu về đơn vị; thi kiến thức và xử lý tình huống dân vận; thi giới thiệu, tuyên truyền mô hình, hoạt động hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận của đơn vị. Nội dung thi tập trung tuyên truyền những chủ trương mới  về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phần thi Tiểu phẩm “Dân vận khéo”

Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chú trọng phát huy hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đạo đức xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tố chức đảng về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội giúp dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới.

Ban tổ chức đã trao tặng giấy chứng nhận Hội thi “Dân vận khéo” 

Phát biểu khai mạc tại hội thi Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố bày tỏ Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố tổ chức lần này với nội dung, phương pháp khoa học, phong phú, đa dạng; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có vị trí, ý nghĩa vô cùng quan trọng, một mặt nhằm phổ biến, tuyên truyền về hoạt động công tác dân vận; trao đổi kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ cho các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Thành phố về nhiệm vụ công tác dân vận của lực lượng vũ trang nói chung, công tác vận động quần chúng trong tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên biển, tuyến hành lang cửa khẩu cảng Thành phố.

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, cửa khẩu cảng. Mặt khác, Hội thi cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Thành phố; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đơn vị có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ để thực thi công vụ, làm công tác chuyên môn, làm dân vận khéo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao tặng giấy chứng nhận Hội thi “Dân vận khéo”  cho 1 đội đạt giải Nhất, 1 đội đạt giải Nhì, 1 đội đạt giải Ba và 3 đội đạt giải khuyến khích.

Lương Kiểm