Hội nghị khoa học quốc gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực GTVT

Hội nghị khoa học quốc gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực GTVT

09:51 - 13/08/2023

Chiều 11/8/2023, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị khoa học quốc gia “Kết nối các nguồn lực nhằm thu hút cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ giao thông vận tải” với chương trình chuyên sâu "Quản lý và Điều hành hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng công nghệ số tại khu vực phía Nam".

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh chủ đề "Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng công nghệ số tại khu vực miền Nam”, trong đó, có các tham luận như: Chuyển đổi số trong hoạt động vận tải đường bộ; Cung ứng giải pháp công nghệ trong hoạt động vận tải; Ứng dụng thiết bị công nghệ mới WENet tối ưu hóa trong hoạt động vận tải đường bộ; Đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu chuyển giao công nghệ - vai trò Mạng lưới VNEI...

Toàn cảnh Hội nghị

TS.Đinh Quang Toàn - Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo và Kinh tế số, kiêm Trưởng Ban tổ chức điều phối tại hội nghị cho biết, trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. KNĐMST cần được ươm tạo, nuôi dưỡng và phát triển trong một hệ sinh thái thuận lợi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, KNĐMST là quá trình khởi nghiệp dựa trên ý tưởng sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới; hoặc sản phẩm cũ nhưng có điểm khác nổi trội, ưu việt hơn so với những sản phẩm/dịch vụ đã từng có trên thị trường và được phát triển nhanh chóng, vượt bậc. Hệ sinh thái KNĐMST bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân; các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, trong ngành GTVT đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng các giải pháp chuyển đổi số, bước đầu đạt được những hiệu quả quan trọng, trong đó có chuyển đổi phương thức quản trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm thích ứng với bối cảnh mới về chuyển đổi số.

TS.Đinh Quang Toàn - Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo và Kinh tế số, kiêm Trưởng Ban tổ chức điều phối tại hội nghị

Theo TS.Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) thì kết nối các nguồn lực nhằm thu hút cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ KNĐMST trong lĩnh vực công nghệ giao GTVT nằm trong Chương trình trọng điểm quốc gia triển khai chuỗi hoạt động của đề án Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ KNĐMST; thiết lập được Cổng thông tin KNĐMST quốc gia. TS.PHạm Hồng Quất nhấn mạnh, với sự phát triển, bùng nổ của công nghệ, đặc biệt là mạng internet thì xu huớng "mở" trong đổi mới sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế rất rõ nét. Liên kết giữa tập đoàn, doanh nghiệp với start-up - viện - trường có thể cùng lúc giải quyết bài toán cho nhiều doanh nghiệp, qua đó, tiết kiệm được chi phí vận hành, nguồn nhân lực.

Ông Đỗ Công Thủy, Phó trưởng phòng quản lý phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, tổng số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hiện nay có 324.467 xe. Trong đó, tuyến cố định có 18.022 xe, chiếm tỷ lệ 6%; xe buýt có 9.536 xe, chiếm tỷ lệ 3%; xe taxi có 64.527 xe, chiếm tỷ lệ 20%; xe hợp đồng có 228.738 xe, chiếm tỷ lệ 70%; xe du lịch có 3.644 xe, chiếm tỷ lệ 1%.

Ông Đỗ Công Thủy đánh giá việc triển khai ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực giao thông vận tải hiện nay gặp một số khó khăn là do nhận thức về chuyển đổi số một cách toàn diện và sâu rộng tại một số cơ quan, đơn vị là chưa cao. Các ứng dụng công nghệ thông tin mới đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ đơn lẻ, thiếu tính kết nối; chưa hình thành các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ phục vụ chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định.

Nguồn: Hội nghị khoa học quốc gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực GTVT (opensky.com.vn)