HỘI ATGT VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ VI - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

HỘI ATGT VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ VI - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

10:46 - 26/01/2021

Ngày 25/1, tại Hội trường Tổng cục đường bộ Việt Nam, Hội An toàn giao thông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2010 tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Tới dự hội nghị có: Ông Khuất Việt Hùng  – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Bà Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam; Bà Lê Minh Châu – Phó Chủ tịch hội ATGT, Tổng thư ký Hội ATGT Việt Nam; Bà Kiều Thị Diễm – Phó vụ trưởng Vụ ATGT Bộ GTVT; Bà Ma Thị Thu – Chuyên viên chính Bộ Nội Vụ.

Ông Khuất Việt Hùng  – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Tham dự còn có các thành viên trong Ban chấp hành Hội ATGT Việt Nam, đại diện các Cục chuyên ngành: Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam.., các công ty: Tập đoàn Mai Linh, Tập đoàn SM.., các Văn phòng đại diện, các Chi hội, các hội viên tập thể, các cộng tác viên của Hội ATGT Việt Nam, các cơ quan liên quan, phóng viên các cơ quan báo chí.

Bà Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Tại hội nghị bà Lê Minh Châu – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội ATGT Việt Nam đã thay mặt Ban chấp hành báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2021 của Hội ATGTVN. Năm 2020 hoạt động của Hội có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân về tình hình nhân sự, tình hình dịch bệnh COVID-19.. nhưng Thường trực vẫn duy trì các hoạt động theo đúng Điều lệ hoạt động của Hội, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình tham gia dự thảo sửa đổi, bố sung các văn bản QPPLtrong lĩnh vực ATGT, đã tiếp tục vận động để thành lập mới 01 Văn phòng đại diện tại Cần Thơ, thành lập mới Chi hội vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt các tỉnh miền Bắc, kết nạp 3 hội viên tập thể : Công ty CP bến xe Tàu phà Cần Thơ, Công ty CPTMDV Hà Lan và Tập đoàn SM. Về tổ chức đã phân công lại Ban lãnh đạo, các chức danh chủ chốt để duy trì các hoạt động thường xuyên của Hội ATGTVN. Năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19  nên các chương trình tập huấn, hội thảo về ATGT với các tổ chức trong nước và quốc tế hầu như không thực hiện được.

Bà Lê Minh Châu – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội ATGT Việt Nam báo cáo tổng kết 

Hội vẫn duy trì hoạt động của trang Website:hoiantoangiaothongvietnam.com và trang Thông tin điện tử Giao thông 24h để có những cập nhật tuyên truyền về các hoạt động ATGT kịp thời. Về dự kiến chương trình hoạt động năm 2021,Hội sẽ xây dựng kế hoạch, có đề án nhân sự cụ thể tổ chức Đại hội lần thứ II ( nhiệm kỳ 2021-2026), vận động phát triển hội viên mới trên nguyên tắc tuân thủ tôn chỉ mục đích của Hội ATGT Việt Nam, phù hợp với các quy định của Chính phủ. Hội ATGTVN sẽ cùng phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia,Tổng cục ĐBVN, Cục ĐTNĐ VN để tổ chức tốt công tác tập huấn, tuyên truyền chủ đề ATGT, phối hợp với Hiệp hội nghề nghiệp, các tập đoàn doanh nghiệp,các tổ chức quốc tế để kêu gọi xã hội hóa,tài trợ các hoạt động ATGT.

Trong nội dung báo cáo hoạt động của Hội ATGTVN còn có những kiến nghị với Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT và các Cơ quan liên quan quản lý chuyên ngành tạo điều kiện cho Hội ATGTVN được tham gia các chương trình liên quan đến công tác ATGT trong nhiệm vụ ATGT năm 2021.

Tại hội nghị ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát biểu đánh giá cao các hoạt động năm 2020 của Hội ATGTVN và nhất trí với các phương hướng, kiến nghị của Hội. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia có ý kiến Hội sớm hoàn thiện công tác tổ chức để Hội ATGTVN ổn định, phát triển là chỗ dựa của Ủy ban ATGT Quốc gia và Chính phủ về công tác ATGT.

Hội nghị cũng nghe ý kiến phát biểu của bà: Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam, bà: Ma Thị Thu – Chuyên viên chính Bộ Nội Vụ; ông: Vũ Văn Thiệu – Chủ tịch Chi hội vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt các tỉnh miền Bắc; ông: Vũ Văn Luật Chủ tịch Tập đoàn SM. Các đại biểu đều nhất trí với cáo báo tổng kết hoạt động năm 2020 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2021 của Hội ATGTVN và mong muốn Hội ATGT Việt Nam sớm ổn định tổ chức để phát triển, Hội có những kết nối thường xuyên hơn nữa với các đơn vị cơ sở, phát động những phong trào thi đua về công tác ATGT gắn với các hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2010 tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Hội ATGT Việt Nam đã hoàn thành các nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp.

Đức Lợi