HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 - 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 - 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

11:00 - 28/12/2022

Sáng nay (28/12/2022) tại Hà Nội, Hội ATGTVN tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023.

Đến tham dự buổi lễ có Ông Khuất Việt Hùng - Phó CT chuyên trách UBATGTQG, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải, giám sát hành trình, bến xe khu vực phía Bắc cùng các Đại biểu Bộ GTVT.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó CT chuyên trách UBATGT QG

Bà Lê Minh Châu - Phó CT - TTK Hội ATGT

Hội ATGT Việt Nam được Bộ Nội vụ ký quyết định thành lập: là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động phi lợi nhuận về ATGT trong 05 lĩnh vực chuyên ngành, gồm: Đường bộ; Đường sắt; Đường thủy nội địa; Hàng hải và Hàng không.

Thời gian qua, Hội ATGT Việt Nam hoạt động luôn luôn bám sát chủ trương, chính sách và mục tiêu theo điều lệ được phê duyệt và luôn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Ủy ban ATGTQG, Bộ GTVT và các bộ, ngành, các địa phương cùng các doanh nghiệp trong cả nước về bảo đảm trật tự ATGT. Từ sau Đại hội lần thứ nhất đến nay hội đã có gần 70 Ủy viên BCH được bầu và tập hợp được một lực lượng Hội viên, cán bộ chuyên gia trong và ngoài ngành GTVT có trình độ chuyên môn cao và nhiệt tình, tự nguyện với công tác Hội ATGT.

Ông Vũ Quý Phàn - Phó CT Hội ATGT

Ông Vương Đình Lam - Phó CT Hội ATGT

Trong những năm qua đại dịch Covid 19 rất phức tạp, thiên tai lũ lụt hoành hành ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và tình hình hoạt động sản xuất của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi cả nước bị đình trệ, trong đó có Hội ATGTVN. Cơ sở vật chất của Hội còn nghèo nàn, trang thiết bị thiếu thốn, nguồn kinh phí hoạt động của Hội gặp rất nhiều khó khăn và không ổn định.

Công tác tổ chức và phát triển Hội đến nay Hội đã tập trung vận động, xây dựng, kiện toàn về tổ chức phát triển Hội ATGT Việt Nam đã có gần 500 hội viên là tập thể và cá nhân trong phạm vi cả nước. Hội đang duy trì hoạt động hiệu quả của 5 Chi hội. Các Văn phòng đại diện các Chi Hội và Trung tâm dịch vụ luôn ổn định về tổ chức cán bộ đều hoạt động đúng điều lệ Hội và chức năng nhiệm vụ được quy định trong quy chế được Hội phê duyệt.

Ông Ngô Văn Bình - Phó CT - CVP Hội ATGT

Ông Nguyễn Văn Thạch - nguyên VT Vụ ATGT Bộ GTVT

Về công tác chuyên môn hàng năm Hội đã chủ động khuyến khích và tạo điều kiện để các Hội viên, chuyên gia của Hội tham gia có hiệu quả công tác đánh giá, thẩm định, tập huấn tuyên truyền về công tác ATGT và các sản phẩm ATGT. Với tư cách chuyên gia, hội viên đại diện cho Hội qua đó đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong công tác tư vấn, phản biện xã hội và ngày càng nâng cao vị thế của Hội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của một tổ chức Xã hội nghề nghiệp.

Về công tác truyền thông thì trang thông tin điện tử giao thông 24h  là cơ quan ngôn luận của Hội, được sự tạo điều kiện của Hội, trang GT24H đang hoạt động hiệu quả, kịp thời, tuyên truyền các bài viết về công tác ATGT, giới thiệu các hoạt động của lãnh đạo Bộ GTVT, của Ủy ban ATGTQG, của các ngành đường bộ,đường sắt, đường thủy, hàng không, hàng hải. Hội đang  tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp xây dựng thành Tạp chí điện tử  Hội ATGTVN, dự kiến phấn đấu trong năm 2023 ra mắt chính thức hoạt động.

Ông Hồ Quốc Phi - Đại diện Tập đoàn Mai Linh

Ông Hồ Huy ( giữa ) CT Tập đoàn Mai Linh tham dự Hội nghị

Công tác đối ngoại của Hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GTVT, Ủy ban ATGTQG. Trong hoạt động Hội đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó và nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Bộ GTVT và đặc biệt là lãnh đạo Ủy ban ATGTQG.

Nhìn chung từ năm 2020 đến nay hoạt động của Hội vẫn thể hiện sự ổn định, đoàn kết và phát triển vững vàng mà kết quả đáng ghi nhận là đã phát huy vai trò vị thế của Hội trong hoạt động ATGT với những đóng góp cho Bộ GTVT, Ủy Ban ATGTQG và Ban ATGT các tỉnh, chính quyền địa phương. Qua các hoạt động cụ thể Hội đã thể hiện được mối quan hệ gắn bó mật thiết với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ, của chính quyền địa phương dể xây dựng Hội trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp vững mạnh.

Ông Hồ Huy - CT Tập đoàn Mai Linh chia sẻ công tác ATGT tại Hội nghị

Trên cơ sở Điều lệ hoạt động của Hội ATGT Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 289/QĐ-BNV ngày 11/3/2016 của Bộ Nội vụ. Theo đó, HộiATGT Việt Nam có một số phương hướng hoạt động năm 2023 như sau: Hoàn thiện thủ tục, quy trình các văn kiện báo cáo Bộ Nội vụ và các cơ quan QLNN liên quan cho tổ chức Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2023-2028); Tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ quan chuyên ngành Bộ GTVT tạo điều kiện cho hội tham gia các chương trình, hội nghị chuyên đề liên quan đến ATGT;

Ông Nguyễn Công Hùng - Phó CT HHVTOOTO - UVBCH Hội ATGTVN

Tham gia lấy ý kiến phản biện xây dựng dự thảo QPPL và tham dự các Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Văn bản QPPL liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, ATGT các lĩnh vực, Tập trung vào 03 lĩnh vực: Đường bộ - Đường sắt - Đường thủy nội địa do Chính phủ, bộ, ngành tổ chức; Tiếp tục phát triển kết nạp những hội viên được giới thiệu để bầu cử vào cán bộ chủ chốt Hội; 

Ông Hồ Quốc Phi - "Tân" Phó CT - CVP Hội ATGT Việt Nam

Thường trực Hội tiếp tục tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, tập huấn  nâng cao nhận thức ATGT; vận động phát triển hội đặc biệt phát triển hội viên là doanh nghiệp;Tăng cường hợp tác quốc tế về ATGT trong các lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực ATGT đường bộ đang có diễn biến phức tạp nhất về trật tự ATGT;

Nhà báo Nguyễn Quý Đại - Trưởng Ban truyền thông Hội ATGT và CT Tập đoàn Mai Linh - Ông Hồ Huy

Tăng cường hoạt động phản biện xã hội về ATGT, vận động nhiều chuyên gia có kiến thức chuyên sâu, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ATGT để tham gia với tư cách hội viên, cộng tác viên để nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện xã hội của hội đối với 05 lĩnh vực chuyên ngành về ATGT nhằm đưa hoạt động của hội mạnh mẽ, sâu rộng có chất lượng, nâng cao uy tín và tầm hoạt động về ATGT của hội.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2022 của Hội ATGTVN

Hội ATGT Việt Nam vận động, đề nghị các hội viên doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ các nguồn vốn, tài trợ kinh phí xây dựng Quỹ hoạt động Hội và Quỹ từ thiện xã hội cho người nghèo, nạn nhân TNGT, thăm hỏi hỗ trợ các Hội viên gặp khó khăn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Bế mạc hội nghị, Hội sẽ nỗ lực làm việc hết trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt nhất sự chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo, sự tin tưởng của Ban Chấp hành hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của hội nghị; tập trung thực hiện để đưa Hội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển ngành GTVT. 

Hoàng Mỹ