Nội dung thụ lý: Bao che, buông lỏng quản lý để gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc - D16, khu 61 hồ Ba Mẫu xây dựng nhà tại địa chỉ số 72 ngách 165/85 ngõ Chợ Khâm Thiên; mở cửa sổ, cửa đi sai phép ra ngách 165/85 ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Ngày 24/6/2021, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn ký ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 1152/KL-UBND đối với bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch UBND phường Trung Phụng.

Công dân không “tâm phục, khẩu phục” với Kết luận nội dung tố cáo số 1152/KL-UBND của UBND quận Đống Đa, nên đã có đơn tiếp tố gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề nghị giải quyết đơn theo Luật Tố cáo.

Ngày 27/1/2022, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn tiếp tục ký ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 194/KL-UBND, kết luận nội dung tố cáo bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch UBND phường Trung Phụng.

Chưa “tâm phục, khẩu phục” với Kết luận nội dung tố cáo số 194/KL-UBND của UBND quận Đống Đa, nên công dân Phan Thị Nghĩa lại tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng.

Kết luận nội dung tố cáo số 1152/KL-UBND ngày 24/6/2021 của UBND quận Đống Đa. Ảnh: TQ 

Ngày 22/12/2022, Ban Nội chính Thành ủy có Thông báo số 117-TB/BNCTU/th về ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi tiếp công dân Phan Thị Nghĩa, số nhà 64, ngách 165/85, ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Sau khi nghe công dân trình bày, các ý kiến phát biểu, đề xuất của các cơ quan, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Đống Đa và các sở, ngành của thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung:

UBND quận Đống Đa căn cứ quy định của pháp luật và thẩm quyền: Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc tại địa chỉ số 64, ngách 165/85, ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng theo Kết luận số 194/KL-UBND ngày 27/1/2022 của UBND quận Đống Đa “mở 6 cửa sổ chữ A khung nhôm kính tại chiếu nghỉ cầu thang nhìn ra ngách 165/85, ngõ Chợ Khâm Thiên và mở một cửa đi ra ngách 165/85, ngõ Chợ Khâm Thiên” đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền.

Xử lý dứt điểm ngõ đi chung giữa gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc và gia đình bà Phan Thị Nghĩa tại địa chỉ số 64, ngách 165/85, ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng theo pháp luật và thẩm quyền.

Xem xét để giải quyết bức tường ngang nhà bà Nguyễn Thị Thu Cúc nằm dưới ban công nhà bà Phan Thị Nghĩa để đảm bảo an toàn, theo quy định của pháp luật và thẩm quyền. Các nội dung nêu trên xử lý, giải quyết xong trước ngày 31/12/2022.

 Kết luận nội dung tố cáo số 194/KL-UBND ngày 27/1/2022 của UBND quận Đống Đa. Ảnh: TQ

Kiểm tra, rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện của UBND quận Đống Đa, đảm bảo quá trình xử lý theo đúng thời hạn, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ban Nội chính Thành uỷ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý, tổng hợp, báo cáo Bí thư Thành ủy kết quả giải quyết.

Để tiếp tục đưa đến bạn đọc kết quả thực hiện Thông báo số 117-TB/BNCTU/th ngày 22/12/2022 của UBND phường Trung Phụng, Đội Quản lý TTXD đô thị quận, UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan, ngày 31/10/2023, PV đã đặt lịch làm việc với ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND quận Đống Đa giao cho ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận làm việc với PV. Trao đổi với PV ngày 3/11, ông Hà Anh Tuấn cho biết, nội dung này đã giao cho UBND phường Trung Phụng, Đội Quản lý TTXD đô thị quận và Phòng Quản lý đô thị quận rà soát để có báo cáo trả lời Báo Thanh tra. Tuy nhiên, đến nay, UBND quận Đống Đa vẫn chưa cung cấp bất cứ số liệu, tài liệu nào liên quan đến kết quả thực hiện Thông báo số 117-TB/BNCTU/th!

Ngách 165/85, ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, nơi đang xảy ra tranh chấp. Ảnh: TQ 

Trao đổi với PV ngày 1/11, ông Lê Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Phụng cho biết, phường Trung Phụng đã thực hiện các chỉ đạo theo Thông báo số 117-TB/BNCTU/th cũng như đã thực hiện xong các kiến nghị tại Kết luận số 194/KL-UBND, đồng thời hẹn sẽ cung cấp cho PV báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 117-TB/BNCTU/th cũng như báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 194/KL-UBND.

Đến nay, ông Nam vẫn chưa cung cấp bất cứ số liệu, tài liệu nào liên quan đến kết quả thực hiện Thông báo số 117-TB/BNCTU/th cũng như kết quả thực hiện Kết luận số 194/KL-UBND?

Không biết UBND phường Trung Phụng, Đội Quản lý TTXD đô thị quận, UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan có nghiêm túc thực hiện Thông báo số 117-TB/BNCTU/th cũng như Kết luận số 194/KL-UBND hay không, còn bà Phan Thị Nghĩa thì vẫn tiếp tục có đơn kêu cứu gửi đến Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng?

Nên chăng, Thanh tra thành phố và Ban Nội chính Thành uỷ, hai đơn vị được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện của UBND quận Đống Đa, cần kiểm tra và công khai kết quả thực hiện Thông báo số 117-TB/BNCTU/th để người dân được biết, tránh phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Trần Quý