CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

13:37 - 10/01/2021

Ngày 08/1, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ban ngành thành phố tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân thành phố giao.

Về công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên khắc phục những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổ chức triển khai các chính sách dân tộc được đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng. Về việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công tác quản lý, chỉ đạo có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các ngành, đoàn thể trong các quận, huyện được người dân nhiệt tình hưởng ứng, thu hút được sự đông đảo lực lượng xã hội tham gia.

13a263013c14cc4a9505

Về công tác quản lý, điều hành chỉ đạo có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các ngành đoàn thể trong việc triển khai tổ chức thực hiện, được người dân nhiệt tình hưởng ứng, thu hút đông đảo lực lượng xã hội tham gia.

Về công tác giảm nghèo, an sinh xã hội vùng dân tộc luôn được các cấp, các ngành quan tâm và chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả tích cực và thành tích tốt, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS đầu năm 2020, số hộ nghèo có 186, chiếm 1,9% trên tổng số hộ DTTS thành phố (số hộ nghèo DTTS như; dân tộc khmer 172 hộ; dân tộc hoa 13 hộ; dân tộc khác 01 hộ; hộ cận nghèo giảm còn 738 hộ, chiếm 7% trên tổng số DTTS thành phố - hộ cận nghèo dân tộc như; dân tộc khmer 695 hộ; dân tộc hoa 37 hộ; dân tộc khác 06 hộ) đến cuối năm 2020, thành phố Cần Thơ phấn đấu sẽ giảm từ 2% - 3% hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Dân tộc thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới cần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của thành phố đã ban hành, cụ thể Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần thơ về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào DTTS  trên địa bàn; Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên DTTS. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn người có uy tín và chính sách với người có uy tín trong đồng bào DTTS và Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ "về việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc" trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

fae544571b42eb1cb253

Ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó vụ trưởng vụ địa phương III phát bieeur chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III yêu cầu năm 2021, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện các đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy dân tộc, phòng dân tộc quận, huyện, đảm bảo thực thi quản lý Nhà nước về công tác dân tộc hiệu lực, hiệu quả.

Qua buổi Hội nghị này, Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III và đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Dân tộc thành phố trao tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho 17 cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam theo Quyết định số 286/QĐ-UBDT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

dt
dt1

Nguyễn Hoàng Hành - Phó vụ trưởng vụ địa phương III và ông Lê Trung Kiên trưởng ban dân tộc trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc.

Theo Trần Dung - Hà Linh/Phapluatplus