Bình Dương: Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,3 tỷ USD

Bình Dương: Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,3 tỷ USD

15:09 - 04/11/2023

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 10 tháng đầu năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương đạt nhiều kết quả tích cực như giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài, tích cực rà soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Giải ngân đầu tư công đạt 91,8% kế hoạch Chính phủ giao

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu; giải quyết các vướng mắc của các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, sản xuất kinh doanh, tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão, chống ngập; triển khai giám sát công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng; quan tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, thành phố thông minh; hoàn thiện các nội dung kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng duy trì tốc độ tăng so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo dự toán và khả năng hoàn thành kế hoạch, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; diện tích cây trồng duy trì ổn định; chủ động phòng, chống thiên tai, lụt bão và các bệnh truyền nhiễm; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn; xuất khẩu, nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; thời tiết diễn biến bất thường kèm theo các cơn mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở tại một số khu vực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 ước tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,2% so với cùng kỳ (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 2,9%; khai khoáng giảm 4,2%; sản xuất và phân phối điện giảm 2,6%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 25.680 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, đạt 251.254 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ, giá vàng tăng 4%, giá USD tăng 2,4%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,781 tỷ USD, tăng 20% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 25,297 tỷ USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,081 tỷ USD, tăng 11,7% so với tháng trước, tăng 8% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 18,127 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 23/10/2023 là 11.189 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch năm 2023 do HĐND tỉnh giao và đạt 91,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đầu tư trong nước tính đến ngày 15/10/2023 đã thu hút được 7.585 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, gồm 671 doanh nghiệp đăng ký mới (4.579 tỷ đồng), 133 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn (3.755 tỷ đồng), 11 doanh nghiệp giảm vốn (281 tỷ đồng); có 56 doanh nghiệp giải thể (467 tỷ đồng). Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã thu hút được 71.443 tỷ đồng (giảm 5,9% so với cùng kỳ), gồm 5.399 doanh nghiệp đăng ký mới, 1.353 doanh nghiệp tăng vốn, 85 doanh nghiệp giảm vốn; có 541 doanh nghiệp giải thể .

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,3 tỷ USD

Thu hút đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 15/10/2023, đã thu hút 26 triệu USD, gồm 16 dự án mới (73 triệu USD), 07 dự án tăng vốn (68 triệu USD) và 15 dự án góp vốn (16,7 triệu USD), có 06 dự án giảm vốn (132 triệu USD). Lũy kế 10 tháng đã thu hút được 1,306 tỷ USD (bằng 46% so với cùng kỳ), có 101 dự án đầu tư mới (532 triệu USD), 31 dự án điều chỉnh tăng vốn (150 triệu USD) và 112 dự án góp vốn (771 triệu USD), có 10 dự án giảm vốn (148 triệu USD) .

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,3 tỷ USD

Ngân sách ước thu mới đạt 8.459 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng thu đạt 52.507 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ, đạt 77% dự toán HĐND tỉnh; trong đó: thu nội địa 39.307 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ, đạt 82% dự toán HĐND tỉnh; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 13.200 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ, đạt 65% dự toán HĐND tỉnh. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 2.649 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng chi đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 44% so cùng kỳ, đạt 57% dự toán HĐND tỉnh.

Quy hoạch, xây dựng hoàn thiện nội dung theo ý kiến góp ý của các địa phương, Bộ, ngành Trung ương và chuẩn bị tổ chức Hội thảo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục công tác điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện; triển khai “Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; ủy quyền công bố Bộ thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với nhà ở cho công nhân, người lao động thuê; rà soát, cập nhật phương án sử dụng trụ sở của các cơ quan, ban ngành tỉnh sau khi đã di dời.

Đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tỉnh Bình Dương tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết; hoàn thiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động phòng chống thiên tai, chống ngập úng.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục các hoạt động kết nối, tuyển dụng, nắm bắt tình hình lao động, việc làm; nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các ngành nghề truyền thống gốm sứ, sơn mài; xây dựng Đề án phát triển trường Trung cấp Mỹ Thuật - Văn hóa Bình Dương. Hoàn thiện các đề án và kế hoạch chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Hoàn thiện Đề án Tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh đến năm 2030; chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; khẩn trương di dời cụm y tế trên đường Yersin (thành phố Thủ Dầu Một) về bệnh viện 512 giường và di dời các khoa của Bệnh viện 512 giường về Bệnh viện 1.500 giường để bắt đầu hoạt động vào những tháng cuối năm 2023. Tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Chủ động theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai Đề án camera giám sát giao thông, an ninh; chủ động phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; tổ chức Hội nghị biểu dương lao động điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2018-2023). Tổ chức các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, gặp gỡ đối thoại với Hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc; sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Singapore; diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Châu Á năm 2023.

Nguồn: Bình Dương: Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1,3 tỷ USD (opensky.com.vn)