An Giang: Tập huấn Thông tư, Chỉ thị về công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND

An Giang: Tập huấn Thông tư, Chỉ thị về công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND

14:04 - 28/01/2021

Sáng 25/01 Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư, Chỉ thị của Bộ Công an về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an Nhân dân.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 25-26/01, tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị cùng hơn 70 đại biểu là đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Phòng, Đội nghiệp vụ An ninh Công an tỉnh; lãnh đạo phụ trách an ninh, chỉ huy Đội an ninh và cán bộ phụ trách nghiệp vụ cơ bản của Công an các huyện, thị xã, thành phố.

4bab18a19a5e6a00334f

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 19/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ trong CAND trong tình hình mới; Thông tư số 60/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND.

Việc triển khai Thông tư 60 và Chỉ thị 11 nhằm đảm bảo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

c9f1ea5169ae99f0c0bf

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND; đặc biệt là những nội dung mới của Thông tư 60, Chỉ thị 11 để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng CAND, nằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND.

ce2c68c3ea3c1a62432d

Đồng thời, yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tiếp thu đầy đủ những nội dung được báo cáo để về đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng quy định và có hiệu quả, góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Theo Trần Dung - Hà Linh/Phapluatplus