An Giang: Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện công tác năm 2021

An Giang: Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện công tác năm 2021

21:39 - 11/01/2021

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện công tác năm 2021.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang tham dự và chỉ đạo tại hội nghị .

Trong  năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo công tác và làm việc tốt các tham mưu cho Ban giám đốc trên các mặt, có nhiều đổi mới, chủ động kịp thời nắm bắt tỉnh hình, bám sát các chương trình, kế hoạch, đưa ra nhiều phương án, giải pháp đẩy mạnh, phát triển công tác hình sự trên địa bàn.

Đồng thời, có nhiều biện pháp chủ động tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và thường xuyên mở các đợt cao điểm, các chuyên án tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trộm cắp tài sản...

cd91d0df8efa7ea427eb

Bên cạnh đó, đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các chương trình kế hoạch sát với tình hình thực tế tại địa phương và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua đó, đã phát hiện xử lý 226 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 34 vụ. Đã đấu tranh làm rõ 186/226 vụ, liên quan 289 đối tượng, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 82,3%.

bea030936eb69ee8c7a7

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng cho 02 tập thể.

Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 28 vụ, giảm 10 vụ, đã điều tra làm rõ 28/28 vụ, liên quan 31 đối tượng, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 100%; án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng xảy ra 198 vụ, giảm 24 vụ, đã điều tra làm rõ 158/198 vụ, liên quan 258 đối tượng, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 79,8%.

Song song với công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thì công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực.

46e1c6dd98f868a631e9

06 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".  

Với những thành tích đạt được, trong năm 2020, 02 tập thể của đơn vị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng" và 06 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".  

Theo Trần Dung – Xuân Thắm/Phapluatplus