An Giang: Phát huy sức mạnh tổng hợp từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

An Giang: Phát huy sức mạnh tổng hợp từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

11:27 - 16/01/2021

CA tỉnh An Giang đã lãnh đạo toàn lực lượng khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn trong năm qua...

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường hơn so với dự báo; những khó khăn về kinh tế, văn hóa, xã hội, thiên tai, dịch bệnh…, nhất là đại dịch Covid – 19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trong nước và trên địa bàn tỉnh.

Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã lãnh đạo toàn lực lượng khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn trong năm qua. Trong đó, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2222

Đồng chí Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm qua, lực lượng Công an đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Thông tư số 23 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

4444 (2)

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Triển khai thực hiện chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh về xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự xã hội được giữ vững và đảm bảo bình yên” phục vụ cho việc công nhận đạt tiêu chuẩn “Nông thôn mới”; tham mưu đề xuất các chế độ chính sách cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở… góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành và đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp xúc đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an ninh Quốc gia được hơn 600 buổi, 33.800 lượt người dự.

1111

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đã tiếp xúc được hơn 4000 người có uy tín tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Chỉ thị 06/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, Hoa,…Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, toàn tỉnh có 57 mô hình đang hoạt động, với cấp huyện, xã 53 mô hình; cấp tỉnh 4 mô hình như: Mô hình “ Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm”, huyện An Phú; “ Tôn giáo Tứ Ân hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn ANTT” của thị trấn ba Chúc, hyện Tri Tôn; “Trang quản lý về phản ánh thông tin về ANTT trên địa bàn tỉnh”; “Móc khóa an ninh trật tự”;…đã đạt nhiều hiệu quả tích cực. Qua đó, năm 2020, 44 tập thể, 336 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3333

Một số các mô hình hoạt động có hiệu quả trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Đại tá Bùi Bé Năm (Phó Giám đốc) cho biết:  Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2026,… Dự báo tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn; tình hình dịch bệnh Covid – 19…sẽ tiếp tục là những thách thức đối với lực lượng Công an.

Đại tá Bùi Bé Năm yêu cầu lực lượng Công an phải tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác phong trào và xây dựng phong trào có đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức xã hội; Phải làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong chỉ đạo triển khai xây dựng phong trào phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa phương, vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

Các hoạt động phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, tạo điều kiện  thuận lợi để Nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn, tự giác hơn vào việc bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội; Thời gian tới, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương phải hết sức thận trọng trong thực hiện các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phòng, chống  dịch bệnh Covid – 19, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra dịp này, 11 tập thể và 17 cá nhân được tặng giấy khen của Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020../.

THeo Trần Tú – Trần Dung/Phapluatplus